Wyposażenie samochodu transportowego

Ergonomiczne wózki do hotelu
6 czerwca 2018
Fotoramki na różne okazje
16 lipca 2019

Każdy samochód musi być wyposażony w odpowiednie środki bezpieczeństwa. Jednakże prawo różnicuje wiele kategorii pojazdów, dlatego samochód osobowy będzie różnił się obowiązkowym wyposażeniem od pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. W tym artykule uporządkowane zostaną kwestie doboru wyposażenia obowiązkowego pojazdów oraz wyposażenia adr.

Co musi posiadać każdy pojazd?

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest wyposażenie maszyny w środki bezpieczeństwa, które pomogą w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Do obowiązkowych elementów takiego wyposażenia należą trójkąt ostrzegawczy odblaskowy, przeznaczony do ustawienia w miejscu wypadku oraz sprawna, zdatna do użytku gaśnica.

Wbrew krążącym mitom, zgodnie z prawem nie jest obowiązkowe wyposażenie pojazdu w apteczkę pierwszej pomocy czy koło zapasowe. Nie ma też prawnego obowiązku wożenia kamizelki odblaskowej czy zestawu narzędzi. Warto jednak wyposażyć swoje auto w te przedmioty co pozwoli na łatwiejsze reagowanie w razie wystąpienia wypadku.

W co wyposażyć pojazd przewożący substancje niebezpieczne?

Wyposażenie pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne jest regulowane wedle prawa krajowego (Ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych) oraz umowy ADR czyli międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Przepisy odnoszą się do tej kwestii szczegółowo a część 9 umowy ADR bezpośrednio reguluje kwestię przewozu ładunków niebezpiecznych.
Wyposażenie adr pojazdu powinno się skupić na 3 głównych grupach (wyposażenie przeciwpożarowe, wyposażenie osobiste kierowcy oraz sprzęt awaryjny podstawowy.

W skład wyposażenia przeciwpożarowego zaliczamy gaśnice. Pojemność gaśnic zwiększa się w miarę wzrostu tonażu pojazdów ciężarowych. Jednostka transportowa do 3,5 tony powinna być wyposażona w jedną lub więcej gaśnic o pojemności 4 kg, ale już jednostkę transportową o masie całkowitej powyżej 7,5 t należy wyposażyć w gaśnicę o zawartości proszku 12 kg. W skład wyposażenia osobistego zaliczymy maski, okulary, rękawice czyli przedmioty ochrony osobistej zaś sprzęt awaryjny podstawowy stanowią kliny do podkładania pod koła, stojące znaki ostrzegawcze oraz kamizelki odblaskowe.

Najlepszą ofertę odnajdziesz tutaj: https://www.etruck24.pl/pl/c/Wyposazenie-ADR/61/1